Photo by Magda Vasilov

Title

Photo by Magda Vasilov

Files

Magda-Vasilov_B1F5S6_006.jpg

Citation

“Photo by Magda Vasilov,” Hostos Archives, accessed July 12, 2020, https://eugenio.omeka.net/items/show/8.

What do you think?